PROJEKTUJEMY OBIEKTY O RÓŻNEJ FUNKCJI M. IN.:

INDYWIDUALNE PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
BUDYNKI WIELORODZINNE
BUDYNKI USŁUGOWE
BUDYNKI MAGAZYNOWE
PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ INWENTARYZACJE OBIEKTÓW, OKRESOWE PRZEGLĄDY
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. PROWADZIMY NADZÓR AUTORSKI, NADZÓR INŻYNIERYJNY.

JAK WYGLĄDA NASZA PRACA?

KONTAKT,
ORGANIZACJA
WSPÓLNEGO
SPOTKANIA

1_
OMÓWIENIE TEMATU
W NASZYM BIURZE
LUB NA MIEJSCU
INWESTYCJI

2_
TWORZENIE
KONCEPCJI
PROJEKTOWEJ

3_
WYBÓR KONCEPTU
PRZEZ INWESTORA

4_
TWORZENIE
DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

5_
TWORZENIE
WIZUALIZACJI
OBIEKTU

6_
ZAŁATWIENIE
SPRAW URZĘDOWYCH
ZWIĄZANYCH
Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

7_
NADZÓR
AUTORSKI

8_